Mahachonnews.com Logo หนังสือพิมพ์สื่อมหาชน

ส่งข้อความถึง บ.ก.

ข้อความ
ชื่อ :
เบอร์โทรศัพท์ :
กีฬา
  กรอกข้อความที่ท่านเห็นในกรอบลงในช่องว่าง
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ :
การเมือง
      นับตั้งแต่ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช มาเป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เมื่อ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ เกิดรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวฉบับแรก เรียกว่า พระราชบ
ฉบับเดือน / ปี : 1 / 2553 | Pageview : 338
Page : 1

ผลฉลากกินแบ่งรัฐบาล

ประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2556

รางวัลที่ 1

963289

2 ตัว

60

3 ตัว

402 529 876 952

ใบตรวจผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล

ราคาน้ำมัน

เบนซิน 91
แก๊สโซฮอล์ 95
แก๊สโซฮอล์ 91
เบนซิน อี20
ดีเซลหมุนเร็ว
ดีเซล บี5
เอ็นจีวี
- ต่อลิตร
- ต่อลิตร
- ต่อลิตร
- ต่อลิตร
- ต่อลิตร
- ต่อลิตร
- ต่อลิตร

ราคาทองคำ

ราคาซื้อทองคำแท่ง
ราคาขายทองคำแท่ง
ราคาซื้อทองคำรูปพรรณ
ราคาขายทองคำรูปพรรณ
- บาท
- บาท
- บาท
- บาท

ราคาสินค้าเกษตร (จ.จันทบุรี)

มันสำปะหลัง
หัวมันสด(คละ) ไม่หักน้ำหนัก
หัวมันสด เชื้อแป้ง 25 %
หัวมันสด เชื้อแป้ง 30 %
ยางพารา
ยางแผ่นดิบ ชั้น 3
ยางแผ่นรมควัน ชั้น 3
ยางแผ่นดิบคละ
น้ำยางดิบ (สด)
เศษยาง
พริกไทย
พริกไทยขาว
พริกไทยดำ
ข้าวโพดสัตว์
เมล็ดความชื้นไม่เกิน 14.5%
เมล็ดความชื้นไม่เกิน 30%
ฝักความชื้นไม่เกิน 30%
ไข่ไก่
ไข่ไก่ เบอร์ 0
ไข่ไก่ เบอร์ 1
ไข่ไก่ เบอร์ 2
ไข่ไก่ เบอร์ 3
ไข่ไก่ เบอร์ 4
กุ้งขาว
40 ตัว/กก.
50 ตัว/กก.
60 ตัว/กก.
70 ตัว/กก.
80 ตัว/กก.
90 ตัว/กก.
100 ตัว/กก.

1.90-1.90 บ./กก.
2.00-2.00 บ./กก.
2.10-2.10 บ./กก.

86-87 บ./กก.
92-93 บ./กก.
85-86 บ./กก.
83-84 บ./กก.
39-40 บ./กก.

160-170 บ./กก.
95-100 บ./กก.

7.50-7.70 บ./กก.
6.40-6.60 บ./กก.
4.70-4.80 บ./กก.

2.60 บ./ฟอง
2.50 บ./ฟอง
2.40 บ./ฟอง
2.30 บ./ฟอง
2.20 บ./ฟอง

145-150 บ./กก.
125-130 บ./กก.
110-113 บ./กก.
100-105 บ./กก.
95-100 บ./กก.
90-95 บ./กก.
85-88 บ./กก.